• DOI 10.31509/2658-607x-2020-3-2-2-15
  • УДК 631.4.630*181.522

The physico-chemical parameters and catalase activity of the soils in the range of phytogenic fields of Korean pine plus trees at Verkhneussuriysky forest station

© 2020 г. 

L.N. Purtova, T.P. Orekhova*, I.V. Kiseleva

Federal scientific center of the Eastern Asia terrestrial biodiversity, Far Eastern Branch

of Russian Academy of Sciences, Russia, Vladivostok 690022, Stoletiya Str., 159.

*E-mail: orekhova@biosoil.ru

Received 26.02.2020

Accepted 02.06.2020

The variability of physico-chemical parameters and enzymatic activity in the surface horizons of brown soil (Cambisols) in the range of phytogenous fields (PF) of Korean pine plus trees of different size and age, growing on the territory of the Verkhneussuriysky forest Station, were investigated. The soil samples were taken inside PF within sectors in the direction: north-south; according to the scheme: I – near-trunk part (30 cm from the trunk); II – middle part (middle of the crown projection); III – the edge of the crown projection. The higher-level (Corg) parameters (28.4%) were under Korean pine with the bigger stem diameter (61 cm) and age (240 years). In the range of PF of Korean pine plus trees (200-210 years old, with stem diameters of 40 cm and size of crown 12.5 x 5.2 m) the middle Corg. factor was 22.5-23.8%. The higher pH average parameters determined under these trees too. The middle (Corg) parameters in the north sectors of PF trees were higher (26.3%) than in south (23.5%). The major trend of decreasing pH value in the edge parts of the PF investigated trees compared with the near-trunk parts.

Key words: brown soil (Cambisols), Korean pine, phytogenic field, organic carbon, soil acidity, catalase activity

REFERENCES

Agrohimicheskie metody opredelenija fosfora v pereuvlazhnennyh pochvah (metodicheskie rekomendacii) (Agrochemical methods for the determination of phosphorus in waterlogged soils (guidelines), Vladivostok: Izd-vo DVO AN SSSR, 1988, 48 p.

Arinushkina E.V., Rukovodstvo po himicheskomu analizu pochv (Chemical soil analysis manual), Moscow: Izd-vo MGU, 1970, 487 p.

Frolov V.P., Rekomendatsii po semennoy inventorizatsii nasazhdeniy i sozdaniyu privivochnykh semennykh plantatsiy khvonykh porod Dalnego Vostoka (Recommendations on seed inventory of plantations and the creation of grafting seed plantations of coniferous species in the Far East), Vladivostok, 1978, 61 p.

Ipatov V.S., Kirikova L.A., K harakteristike fitogennogo polja Picea abies (Pinaceae) v zelenomoshnyh sosnjakah (On the characteristic of the phytogenic field Picea abies (Pinaceae) in green moss pine forests, Botanicheskij zhurnal, 2001, Vol. 86, No 5, pp. 94-103.

Karpachevskij L.O., Holopova L.B., Prosvirina V.P., O dinamike stroenija pochvennogo pokrova v lesnyh biogeocenozah (On the dynamics of the soil cover structure in forest biogeocenoses), Pochvovedenie, 1989, No 5, pp. 94-103.

Karpachevskij L.O., Novye podhody k izucheniju lesnyh pochv (New approaches to the study of forest soils, Pochvovedenie, 1999, No 1, pp.152-160.

 Klassifikacija i diagnostika pochv Rossii (Classification and diagnostics of Russian soils), Moscow: Izd-vo Ojkumena, 2004, 341 p.

Metody pochvennoj mikrobiologii i biohimii (Methods of soil microbiology and biochemistry), D.G. Zvjagincev (Ed.), Moscow: MGU, 1991, 304 p.

Mirkin B.M., Rozenberg G.S., Tolkovyj slovar’ sovremennoj fitocenologii (Explanatory Dictionary of Modern Phytocenology), Moscow: Nauka, 1983, 133 p.

Purtova L.N., Verholat V.P., Izmenchivost’ fiziko-himicheskih pokazatelej pochv v predelah fitogennyh polej duba zubchatogo (Quercus dentata Thumb.) i duba mongol’skogo (Q. Mongolica Fisch. ex Ledeb) na juge Dal’nego Vostoka Rossii (Variation of physicochemical parameters of soils within the phytogenic fields of dentate oak (Quercus dentata Thumb.) and Mongolian oak (Q. Mongolica Fisch. Ex Ledeb) in the south of the Russian Far East), Introdukcionnye centry Dal’nego Vostoka Rossii: itogi issledovani. Materialy pervoj otchetnoj sessii regional’nogo soveta botanicheskih sadov Dal’nego Vostoka (Implementation Centers of the Russian Far East: Research Results), Vladivostok: Izd-vo Dal’nauka, 2001, pp. 143-152.

Purtova L.N., Verholat V.P., Soil conditions for growing of Quercus dentata in different hydrothermical provinces of the Russia far East South, Biodiversity and dynamics of ecosystems in North Eurassia, Part 2, Soils ecosystems of North Eurasia, Novosibirsk, 2000, pp. 85-87.

Rodeghiero M., Heinemeyer A., Schrumpt M., Bellamy P., Determination of soil carbon stocks and changes, Soil Carbon Dynamics an integral Methodology, Cambridge university Press, 2009, pp. 49-75.

Samojlov Ju.I. Struktura fitogennogo polja na primere odinochnyh dubov Quercus robur (Fagaceae) (The structure of the phytogenic field on the example of single oaks Quercus robur (Fagaceae), Botanicheskij zhurnal, 1983, Vol. 68, No 8. pp. 1022-1034.

Sapozhnikov A.P., Selivanova G.A., Il’ina T.M., Djukarev V.N., Butovec G.A., Gladkova G.A., Gavrenkov G.I., Zhilcov A.S. Pochvoobrazovanie i osobennosti biologicheskogo krugovorota veshhestv vv gornyh lesah Juzhnogo Sihotje- Alinja na primere Verhneussurijskogo stacionara) (Soil formation and features of the biological cycle of substances in the mountain forests of South Sikhote-Alin (on the example of the Verkhneussuriysky station), Habarovsk, 1993, 270 p.

Senchukova G.V., Rekomendatsii po organizatsii lesosemennykh uchastkov kedra, sosny in listvenninnitsy na Dalnem Vostoke (Recommendations on the organization of forest seed plots of cedar, pine and larch in the Far East), Khabarovsk: DalNIILKH, 1965, 20 p.

Senchukova G.V., Vremennyye rekomendatsii po otboru plysovykh derevev i zakladke semennykh plantatsiy kedra koreyskogo, sosny obyknovennoy i listvennitsy dayrskoy (Temporary recommendations for the selection of plus trees and the laying of seed plantations of Korean pine, Scots pine and Dahurian larch), Moscow: STBNTI leskhos, 1973, 24 p.

Spravochnik dlya taksatsii lesov Dalnego Vostoka (Handbook for taxation of forests of the Far East), Khabarovsk: DALNIILKH, 1990, 113 p.

Spravochnik po lesosemennomu delu (Reference manual of the forest seeds), A.I. Novosel’ceva (Ed.), Moscow: Lesnaya promyshlennost, 1978, pp. 239-256.

Ukazaniya po lecnomu semenovodstvu v Rossiyskoy federatsii (Guidelines for forest seed production in the Russian Federation), Moscow: VNIITS lesresurs, 2000, pp. 122-123.

Uranov A.A., Fitogennoe pole (Phytogenic field), Problemy sovremennoj botaniki, Moscow- Leningrad: Nauka, 1965, Vol. 1, pp. 251-254.

Uranov A.A., Mihajlova N.F., Iz opyta izuchenija fitogennogo polja Stipa pennata L. (From the experience of studying the phytogenic field of Stipa pennata L.), Bjull. MOIP, otd. Boil., 1974, Vol. 79, No 5, pp. 151-159.

World Reference Base for Soil Resources 2014, Update 2015, World Soil Resources Reports 106, Rome: FAO, 2015, 192 p.

Yang L., Li T., Li F. Lemcoff J.H., Cohen S., Fertilization regulates soil enzymatic activity and fertility dynamics in a cucumber field // Scientia Horticulturae, 2008, Vol. 116, No 1, P. 21-26.