• DOI 10.31509/2658-607x-202143-89
  • УДК 630*182.22

SUCCESSION DYNAMICS OF NATIVE SPRUCE FORESTS OF DIFFERENT AGES IN EUROPEAN RUSSIA

V. G. Storozhenko

 

Institute of Forest Science of the Russian Academy of Sciences,

21 Sovetskaya str., Uspenskoye village, Moscow Region, 143030, Russia

 

E-mail: lesoved@mail.ru

Received 18 December 2020

Revised 18 October 2021

Accepted 28 October 2021

Relevance. The article discusses various options for assigning forest biogeocenoses to a certain dynamic position in the successional field of their development. The proposed method for dynamic assessment of the position of forest creates the possibility of assessing the total movement of tree volumes in the age generations of the age range of the forest biogeocenosis the possibility of analyzing the past changes in the age structure of the biogeocenosis and predicting its future development for a very distant future. Material and methods. The objects of research are native virgin spruce biogeocenoses of different ages in the northern taiga of the Kandalaksha forestry enterprise of the Nyamozersky forestry of the Murmansk region, the Severodvinsky forestry enterprise of the Arkhangelsk region; middle taiga spruce forests of the Vepssky forest reserve, Leningrad region. and the tract “Atleka” of the Andomsky forestry of the Vologda region; southern taiga spruce forests of the Kologrivsky forest reserve Kostroma region and the Central Forest Biosphere Reserve in the Tver region. The author studied the features of the structures of the age series of spruce forests, the most typical and productive types of growing conditions for spruce. Results and conclusions. All represented forest communities have different ratios of the number and volume of trees in the age generations of the age series and, as a consequence, different positions in the successional dynamics of development. Wood-destroying fungi of the biotrophic complex, as an endogenous structure of the forest community, actively participates in the dynamic processes of its development at all stages of its successional movement. The infection of trees by fungi of this complex increases from the last generations to the first to the maximum values in the oldest trees of the first generation. The dynamic position of the indigenous virgin forest community of different ages can be described with a wider range of assessments of the dynamics of its development in retrospect and perspective in terms of the ratio of quantitative and volumetric indicators of age generations of age series than in terms of the current structure of the age series. When assessing the successional stage of the forest community, it is necessary to take into account the quantity (volumes) and structure of the deadwood.

Key words: forest biogeocenoses, successions age, sustainability of forests, series and generations, deadwood, wood-destroying fungi

REFERENCES

Voropanov P. V., Yestestvennaya istoriya yel’nikov Severa i ikh vnutrennyaya struktura (Natural history of spruce forests of the North and their internal structure), Sb. trudov Povolzhskogo lesotekh. in-ta, 1949, No. 6, pp. 3–38.

Gusev I. I., Stroyeniye i osobennosti taksatsii yel’nikov Severa (Structure and features of taxation of spruce forests of the north), Moscow: Lesnaya prom-st’, 1964, 76 p.

Dyrenkov S. A., Struktura i dinamika tayezhnykh yel’nikov (Structure and dynamics of taiga spruce forests), Leningrad: Nauka, 1984, 76 p.

Ivashkevich B. A., Devstvennyy les, osobennosti yego stroyeniya i razvitiya (Virgin forest, features of its structure and development), Lesnoye khozyaystvo i lesnaya promyshlennost’, 1929, No. 10, pp. 36–44.

Ivashkevich B. A., Devstvennyy les, osobennosti yego stroyeniya i razvitiya (Virgin forest, features of its structure and development), Lesnoye khozyaystvo i lesnaya promyshlennost’, 1929, No. 11, pp. 40–47.

Ivashkevich B. A., Devstvennyy les, osobennosti yego stroyeniya i razvitiya (Virgin forest, features of its structure and development), Lesnoye khozyaystvo i lesnaya promyshlennost’, 1929, No. 12, pp. 41–46.

Isayev A. S., Sukhovol’skiy V. G., Khlebopros R. G., Buzykin A. I., Ovchinnikova T. M., Modelirovaniye lesoobrazovatel’nogo protsessa: fenomenologicheskiy podkhod (Modeling of the forest formation process: a phenomenological approach), Monitoring biologicheskogo raznoobraziya lesov Rossii, Moscow: Nauka, 2008, 451 p.

Komin G. Ye., K voprosu o tipakh vozrastnoy struktury nasazhdeniy (On the question of the types of age structure of plantings), Lesnoy zhurnal, 1963, No. 3, pp. 37–42.

Komin G. Ye., Semechkin I. V., Vozrastnaya struktura drevostoyev i printsipy yeye tipizatsii (The age structure of forest stands and the principles of its typing), Lesovedeniye, 1970, No. 2, pp. 24–33.

Korennyye yelovyye lesa Severa: bioraznoobraziye, struktura, funktsii (Native spruce forests of the North: biodiversity, structure, functions), ed.: K. S. Bobkova, St. Petersburg: Nauka, 2006, 337 p.

Sinel’shchikov R. G., Rost, stroyeniye i vozrastnaya struktura yelovykh nasazhdeniy Kirovskoy oblasti (Structure and age structure of spruce stands in the Kirov region), Avroref. diss. kand. s.-kh. nauk, Voronezh, 1959, 22 p.

Storozhenko V. G., Datirovka razlozheniya valezhnika eli (The dating of the decomposition of spruce fallen trees), Russian journal of ecology, 1990,  No. 6, pp. 66–69.

Storozhenko V. G., Kompleksy saprofitnyh gribov na valezhe v elovyh drevostoyah razlichnogo proiskhozhdeniya, Russian journal of forest science, 1992, No. 5, pp. 64–67.

Storozhenko V. G., Ustoychivyye lesnyye soobshchestva. Teoriya i eksperiment (Sustainable forest communities. Theory and experiment), M.: Grif and K., 2007, 190 p.

Storozhenko V. G., Drevesnyy otpad v korennykh lesakh Russkoy ravniny (Tree decay in the native forests of the Russian Plain) Moscow: KMK, 2011, 122 p.

Storozhenko V. G., Bykov A. V., Bukhareva O. A., Petrov A. V., Ustoychivost’ lesov. Teoriya i praktika biogeotsenoticheskikh issledovaniy (The sustainability of forests. Theory and practice of biogeocenotic research), Moscow: KMK, 2018, 171 p.

Storozhenko V. G., Shorokhova Ye. V., Biogeotsenoticheskiye i ksiloliticheskiye parametry ustoychivosti tayezhnykh yel’nikov (Biogeocenosis and xerolycosa parameters of sustainability of forests), Moscow-Petrozavodsk: Karel’skiy NTS RAN, Gribnyye soobshchestva lesnykh ekosistem, Vol. 3, 2012, pp. 22–40.

Sukachov V. N., Osnovy lesnoy biogeotsenologii (Fundamentals of forest biogeocenology), Moscow: Nauka, 1964, 458 p.

Tret’yakov N. V., Gorskiy P. V., Samoylovich G. G., Spravochnik taksatora (The taxator’s reference book), Moscow-Leningrad: Goslesbumizdat, 1952, 853 p.

Chmyr A. F., Plavnaya smena pokoleniy yelovykh lesov boreal’noy zony Rossii (Smooth change of generations of spruce forests of the boreal zone of Russia), Sankt-Peterburg: SPbNIILKH, 2001, 127 p.

Shorokhova Ye. V., Shorokhov A. A., Kharakteristika klassov razlozheniya drevesnogo detrita eli, berezy i osiny v el’nikakh podzony sredney taygi (Characreristics of Detritus Decay Classes for Spruce, Birch, and Aspen in Spruce Forests of the Middle Taiga), Sankt-Peterburg: SPbNIILKH, 1999, Vol. 1, pp. 17–23.

Clements F. E., Nature and structure of the climax, Journal of Ecology, 1936, Vol. 21, No. 1. pp. 252–284.

Ivantsov S., Bjelkåsen T., Sørensen O. J., Structures in old growth forest stands in the Yula River basin, TemaNord, 2009, No. 523, pp. 67–75.