• DOI 10.31509/2658-607x-2020-3-2-1-15
  • УДК 574.4

Soil carbon in forest regions of the European-Ural part of Russia

© 2020 г. 

O.V. Chestnykh1,2*, V.I. Grabovsky1, D.G. Zamolodchikov1

1 Center for Forest Ecology and Productivity of the Russian Academy of Sciences Profsoyuznaya st. 84/32 bldg. 14, Moscow, 117997, Russia

2Lomonosov Moscow State University

Leninskie Gory 1 bldg. 12, Moscow, 119991, Russia

*E-mail: ochestn@mail.ru

Received 17.02.2020

Accepted 12.03.2020

The carbon pool of the soil block of the European-Ural part of Russia was estimated on the basis of land categories adopted in the State Forest Register (21 biotopes in total). Published data of 675 soil sections using the coordinates and descriptions of sections were linked to biotopes and forest areas (13). The total carbon stock in the soils of forest regions of the European-Ural part amounted to 19.3 *109 t C for a depth of 0-30 cm, 26.6 *109 t C for a 0-50 cm depth, and 34.2 *109 t C for 0-100 cm. The total area of the forest sector in the European part of Russia for these forest regions is estimated at 181.13 *106 ha. Aggregated data are given both for biotopes of the entire region and for forest areas. The results we obtained on a top basis of forest-forming species and non-forest lands are compared with estimates of other authors obtained for various types of soils.

Key words: States Forest Account lands of Russia, forest dominant species, data base, forest soils, organic carbon stock (Csoil)

REFERENCES

Alekseev V.A., Berdsi R.A., Uglerod v ekosistemah lesov i bolot Rossii (Carbon in the ecosystems of forests and swamps of Russia), Krasnoyarsk: In-t lesa im. V.N. Sukacheva, 1994, 173 p.

Chestnykh O.V. Zamolodchikov D.G., Zapasy organicheskogo ugleroda v pochvah lesov Rossii (Organic carbon stock in the soils of Russian forests), Prirodnye i antropogennye ekosistemy: problemy i resheniya, 2017, Moscwa: Biblio–Globus, pp. 19-60.

Chestnykh O.V., Zamolodchikov D.G., BD «Pochvennye harakteristiki Severnoj Evrazii» (“Soil characteristics of Northern Eurasia”), certificate of state registration of the database in the Federal Service for Intellectual Property, No. 2018621164 of 05.17.2018.

Chestnykh O.V., Zamolodchikov D.G., Zavisimost’ plotnosti pochvennyh gorizontov ot glubiny ih zaleganiya i soderzhaniya gumusa (The dependence of the density of soil horizons on the depth of their occurrence and humus content), Pochvovedenie, 2004, No. 8, pp. 937-944.

Chestnykh O.V., Zamolodchikov D.G., Karelin D.V., Zapasy organicheskogo ugleroda v poch-vah tundrovyh i lesotundrovyh ekosistem (Stock of organic carbon in soils of tundra and forest-tundra ecosystems), Ekologiya, 1999, No. 6. pp. 426-432.

Chestnykh O.V., Zamolodchikov D.G., Utkin A.I., Obshchie zapasy biologicheskogo ugleroda i azota v pochvah lesnogo fonda Rossii (General stock of biological carbon and nitrogen in the soils of the forest fund of Russia), Lesovedenie, 2004, No. 4, pp. 30-42.

Efremova T.T., Efremov S.P., Melent’eva N.V., Zapasy i soderzhanie soedinenij ug-leroda v bolotnyh ekosistemah Rossii (Stock and content of carbon compounds in bog ecosystems of Russia), Pochvovedenie, 1997, No. 12, pp. 1470-1477.

Orlov D.S., Biryukova O.N., Suhanova N.I., Organicheskoe veshchestvo pochv Rossijskoj Federacii (Organic matter of the soil of the Russian Federation.), Moscow: Nauka, 1996, 254 p.

Pastuhov A.V., Kaverin D.A., Zapasy pochvennogo ugleroda v tundrovyh i taezhnyh ekosistemah Severo-Vostochnoj Evropy (Soil carbon reserves in the tundra and taiga ecosystems of North-Eastern Europe), Pochvovedenie, 2013, No. 9, pp. 1084-1094.

Rozhkov V.A., Vagner V.V., Kogut B.M., Konjushkov D.E., Sheremet B.V., Zapasy organicheskih i mineral’nyh form ugleroda v pochvah Rossii (Stock of organic and mineral forms of carbon in the soils of Russia), Uglerod v biogeocenozah: Chteniya pamyati akad. V.N. Sukacheva, XV, Moscow: Nauka, 1997, pp. 5-58.

Ryzhova I.M., Podvezennaya M.A., Prostranstvennaya variabel’nost’ zapasov organicheskogo ugleroda v pochvah lesnyh i stepnyh biogeocenozov (Spatial variability of organic carbon stock in the soils of forest and steppe biogeocenoses), Pochvovedenie, 2008, No. 12, pp. 1429-1437.

Shchepashchenko D.G., Muhortova L.V., Shvidenko A.Z., Vedrova E.F., Zapasy organicheskogo ugleroda v pochvah Rossii (Stock of organic carbon in the soils of Russia), Pochvovedenie, 2013, No. 2, pp. 123-132.

Shvidenko A., Nilsson S., A synthesis of the impact of Russian forests on the global carbon budget for 1961–1998, Tellus, 2003, 55B. pp. 391-415.

Stolbovoi V., Carbon in Russian Soils, Climatic Change, 2002, Vol. 55, No. 1-2, pp. 131-156.

Stolbovoi V., Soil carbon in the forests of Russia, Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 2006, No. 11, pp. 203-222.

Stolbovoi V., Mccallum I., Land Resources of Russia (CD-ROM). IIASA & RAS. Laxenburg, Austria, 2002.

Titlyanova A.A., Kudryashova S.Ya., Kosyh N.P., Shibareva S.V., Bazy dannyh «Organicheskij uglerod» i «Zapasy rastitel’nogo veshchestva v ekosistemah Sibiri» kak sredstvo ocenki uglerodnogo balansa, ego modelirovaniya i prognozirovaniya na geoinformacionnoj osnove (Databases “Organic carbon” and “Stocks of plant matter in Siberian ecosystems” as a means of assessing the carbon balance, its modeling and forecasting on a geoinformation basis), Vychislitel’nye tekhnologii, 2007, Vol. 12, No. 2, pp. 131-139.

Utkin A.I., Zamolodchikov D.G., Chestnyh O.V., Korovin G.N., Zukert N.V., Lesa Rossii kak rezervuar organi-cheskogo ugleroda biosfery (Russian forests as a reservoir of organic carbon of the biosphere), Lesovedenie, 2001, No. 5, pp. 8-23.

Vaganov E.A., Vedrova E.F., Verhovec S.V., Efremov S.P., Efremova T.T., Kruglov V.B., … & Shibistova O.B., Lesa i bolota Sibiri v global’nom cikle ugleroda (Siberian forests and swamps in the global carbon cycle), Sbirskij ekologicheskij zhurnal, 2005, No. 4, pp. 631-649.

Vinson T.S., Kolchugina T.P., Pools and fluxes of biogenic carbon in the Former Soviet Union, Water, Air and Soil Pollution, 1993, No. 70, pp. 223-237.

Zamolodchikov D.G., Grabovskij V.I., Kraev G.N., Dinamika byudzheta ugleroda lesov Rossii za dva poslednih desyatiletiya (The dynamics of the carbon budget of the Russian forests over the past two decades), Lesovedenie, 2011, No. 6, pp. 16-28.

Zamolodchikov D.G., Korovin G.N., Utkin A.I., Chestnyh O.V., Songen B., Uglerod v lesnom fonde i sel’sko-hozyajstvennyh ugod’yah Rossii (Carbon in the forest fund and agricultural land of Russia), Moscow: KMK, 2005, 200 p.